suchy_linh

Xem cửa hàng


Máy đo diện tích đất Nông Lâm nghiệp 

Đặc tính: Hãng Garmin - Mỹ
Ứng dụng: Dùng đo diện tích, chu vi đất đai, có thể upload bản đồ Việt Nam
Có thể kết nối với máy tính, xuất bản vẽ định dạng của Autocad
Ms. LINH (0942 848 898)

  • suchy_linh