Bằng da thiệt 100% hiệu Wilsons Leather!
Giá 800k
Còn 2 chiếc new 100%
0933456457