No8 Shoes

Xem cửa hàng


Hiện tại bên em sản xuất Giày có thâm niên hơn 30 năm làm giày từ ông chú... chuyên làm giày thời trang Ý cho các xí nghiệp. Xét thấy ngoài thị trường những đôi giày Ý mua giá cao quá nên em và ông chú quyết định ra thương hiệu No.8 đáp ứng gu thời trang của mọi người.  • No8 Shoes