nganha112 store

Xem cửa hàngMÔ HÌNH GIẤY

GIÁ SẢN PHẨM MÌNH ĐĂNG LÀ CHƯA THÀNH 
PHẨM. BẠN NÀO CÓ NHU CẦU LÀM THÀNH PHẨM 
THÌ PM MÌNH ĐỂ BÍT GIÁ NHA!
* Cách thức đặt hàng:
+ Gọi hoặc sms đến đện thoại với nội dung sau :
1. Tên hoặc mã số sản phẩm.
2. Tên người nhận hàng.
3. Địa chỉ nhận hàng.
4. Thời gian nhận hàng.
5. Số điện thoại để liên lạc.

  • nganha112 store