Công ty Nguyên Đạt

Xem cửa hàng

Nhằm giúp các Doanh nghiệp ngăn ngừa việc tráo đổi, gian lận sản phẩm cũng như bảo vệ uy tín của Công ty. Nên Cty Nguyên Đạt có nghiên cứu phát triển ra loại tem mới đó là “TEM HIỆN CHỮ CẢNH BÁO”

Tem “ HIỆN CHỮ CẢNH BÁO “được sản xuất bằng kỹ thuật đặc biệt, chất liệu nhựa PET, có tác dụng vừa bảo hành & vừa niêm phong.

Dán vào sản phẩm gỡ ra sẽ thành hai lớp tách rời và hiện CHỮ : “ VOID, OPEN VOID, Hoa văn riêng của Cty Nguyên Đạt “ or hiện ra chữ cảnh báo theo yêu cầu của Quý Khách

Nguyen Dat Producing & Service Co., LTD

Add: 56 Nguyen Khuyen Street - Ward 12 - Binh Thanh Dist, HCM City

Tel : (08) 35 160 387 - Ext: 225

Fax: (08) 35 166 911

Mobile: 0126 505 8244

Email: vanthinh@nguyendat.vn
Y/M: ndvanthinh
Sky: thinhpr1

  • Công ty Nguyên Đạt